Salmo gioioso 23.09.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada