Salmo gioioso 25.02.1977

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie