Samotność 24.04.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada