Seranada 26.07.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie

Obsada