Stanisław i Anna Oświęciomowie 30.05.1976

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki