Straszny dwór 03.06.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki