Straszny dwór 05.05.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki