Straszny dwór 05.07.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej