Straszny dwór 06.11.1993

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki