Straszny dwór 08.10.1987

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki