Straszny dwór 09.02.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej