Straszny dwór 09.11.1956

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej