Straszny dwór 11.09.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki