Straszny dwór 11.11.1960

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej