Straszny dwór 12.09.2001

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki