Straszny dwór 14.03.1998

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki