Straszny dwór 14.05.1960

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej