Straszny dwór 14.10.2003

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki