Straszny dwór 14.11.2015 g. 19.00

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki
g. 19.00