Straszny dwór 15.05.2016 g. 18.00

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki
g. 18.00