Straszny dwór 16.06.1957

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej