Straszny dwór 17.03.1956

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej