Straszny dwór 17.05.2016 g. 19.00

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki
g. 19.00