Straszny dwór 18.11.1956

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej