Straszny dwór 20.10.1956

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej