Straszny dwór 20.11.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki