Straszny dwór 20.11.2005

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki