Straszny dwór 23.12.1956

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej