Straszny dwór 24.01.1996

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki