Straszny dwór 24.05.1994

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki