Straszny dwór 26.04.1966

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki