Straszny dwór 26.06.1993

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki