Straszny dwór 26.10.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki