Straszny dwór 28.10.1998

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki