Straszny dwór 29.03.1996

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki