Straszny dwór 30.03.2014

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki