Straszny dwór 30.06.1984

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki