Straszny dwór 31.12.1951

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej