Świat na księżycu 03.11.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego