Świat na księżycu 09.04.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego