Świat na księżycu 19.10.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego