Świat na księżycu 27.04.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego