Jan Świderski

Jan
Świderski
  • „Borys Godunow” Modest Musorgski 30-12-1972

Inscenizacje (1)

Multimedia

Zdjęcia

  • „Borys Godunow” Modest Musorgski 30-12-1972

Druki teatralne

  • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 13-02-1982

  • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 14-02-1982

  • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 21-03-1982

  • Afisz. „Borys Godunow” Modest Musorgski 8-11-1973 Uczczenie 56 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

  • Afisz „Borys Godunow”, Modest Musorgski, 27-03-1976. Uczczenie 200-lecia Teatru Wielkiego ZSRR w Moskwie