Symfonia fantastyczna 07.04.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki