Symfonia fantastyczna 17.04.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki