Tosca 03.02.1983

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki