Tosca 06.12.1983

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki