Traviata 04.09.2005

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa