Traviata 06.12.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki