Traviata 09.10.1960

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej